ΦΕΥΓΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ
Η κρίση στην Ελλάδα άλλαξε τη σχέση των Αλβανών μεταναστών με τη χώρα καταγωγής τους, αλλά και την Ελλάδα. Η Ελλάδα τους διώχνει, ανατρέποντας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα σχέδια μιας τουλάχιστον δεκαπενταετούς επένδυσης. Η επιστροφή στην Αλβανία μοιάζει για πολλούς….
λόγους με δεύτερη μετανάστευση. Ο όρος μετέωροι είναι που αρμόζει περισσότερο. Και πρόκειται