Μια μεγάλη ανατροπή στο χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, φέρνει το σχέδιο «Αθηνά» που παρουσίασε ο υπουργός Παιδείας, Κ. Αρβανιτόπουλος. Ωστόσο, το κλείσιμο, οι συγχωνεύσεις και οι μετακινήσεις τμημάτων θα προκαλέσουν μεγάλες κοινωνικές και οικονομικές ανατροπές καθώς θα πρέπει…