Δεν υποχωρεί η Κομισόν σε ό, τι έχει να κάνει με τους μισθούς στην Ελλάδα και ζητάει νέες μειώσεις ώστε όπως να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.
Στην έκθεση της Κομισιόν η εξίσωση είναι απλή.
Πρέπει να γίνει στροφή από την κατανάλωση στην εξαγωγή προϊόντων ώστε να ανακάμψη η