Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Οι αλλαγές σε ωράρια εργασίας και άδειες με το Μνημόνιο 3Δεκάδες είναι οι μεταρρυθμιστικές αλλαγές που προβλέπει το Μεσοπρόθεσμο (γνωστό και ως Μνημόνιο 3).Ένα μεγάλο τμήμα των αλλαγών αφορά τα εργασιακά, για τα οποία χύθηκε πολύ μελάνι, και ειδικότερα το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στα ωράρια εργασίας και τις άδειες των εργαζομένων....
Ελαστικά ωράρια Στο Μνημόνιο 3 προβλέπονται για τις επιχειρήσεις με συλλογικές συμβάσεις (αν δεν υφίστανται δεν αποκλείονται ωστόσο και οι ατομικές) ελαστικά ωράρια δεκάωρης ημερήσιας εργασίας, με ενδεκάωρη ενδιάμεση ανάπαυση, σε εξαήμερη βάση και όριο τις 40 ώρες την εβδομάδα.Παράλληλα ο εργοδότης θα μπορεί να ανακοινώνει στο ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) αλλαγές σε ωράρια εντός δύο ημερών και δεν θα υποχρεούται να θεωρεί βιβλία (στις μεταφορές και στις οικοδομές).Άδειες Όσον αφορά τις άδειες ένα θέμα που… καίει τους εργαζόμενους, προβλέπεται ότι η επιχείρηση θα μπορεί να σπάει την ετήσια άδεια στα δύο (η πρώτη περίοδος δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 5 ημερών) λόγω «ιδιαίτερα σοβαρής ή επειγουσας ανάγκης» ή και σε περισσότερα τμήματα, εφόσον το ζητήσει ο εργαζόμενος, χωρίς να υποβάλλεται κανένα στοιχείο στο ΣΕΠΕ.Σε απασχόληση εποχικών, ο εργοδότης μπορεί να χορηγεί το τμήμα της αδείας των 10 εργασίμων ημερών επί πενθημέρου ή 12 επί εξαημέρου, οποτεδήποτε εντός του ημερολογιακού έτους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...